Tất cả phụ kiện
Trang chủ / Phụ Kiện » Tất cả phụ kiện / Tất cả phụ kiện

Tất cả phụ kiện

  • Bộ chày cối đột lỗ tròn - Ovan dùng cho các dòng máy NSB-606A, 607, 601A có thể dùng chung

  • Các dòng máy NSB-505 và NSB-506 dùng chung (không có bộ chày cối Ovan)

  • Các bộ khuôn của máy NSB-603 có thể dùng được với NSB-601A

  • Các bộ gioăng phớt của tool Cắt và Uốn (606A, 607,601A) dùng chung được. tool đột không dùng chung được

  • Bộ uốn cánh én chữ U của máy NSB-606A, NSB-607 và NSB-601A dùng chung được (không dùng chung được với NSB-505 và 506)

  • Bộ ép đầu cốt của máy NSB-606A, NSB-607 và NSB-601A dùng chung được (không dùng chung được với NSB-505 và 506)

Chi tiết
 

Bộ chày cối đột lỗ tròn
Bộ chày cối đột lỗ Ovan

Dùng cho NSB-601A, NSB-606A, NSB-607

Bộ chày cối đột tấm tôn

Dùng cho NSB-601A, NSB-707

Khuôn uốn (T10, T15)

Dùng cho NSB-601A, NSB-606A, NSB-607

Bộ chày cối đột lỗ tròn

Dùng cho NSB-505, NSB-506

Khuôn uốn

Dùng cho NSB-505, NSB506

Dao cắt

Dùng cho NSB-606A, NSB-607, NSB-601A, SB-505, NSB-506

Punching Jig

Dùng cho NSB-505 và NSB-506

Bộ khuôn uốn đặc biệt khi kích thước uốn ngắn

Dùng cho NSB-601A, NSB-606A, NSB-607

Bộ uốn cánh én 203/403

Dùng cho NSB-601A, NSB-606A, NSB-607

Bộ ép đầu cốt 10 size

Dùng cho NSB-606A, NSB-601A, NSB-607, NSB-505, NSB-506

Bộ uốn cánh én 203/403

Dùng cho NSB-505, NSB-506

 

Five sets molds for busbar (M1 – M5)

금형

1. M1 (50,100,200 AMP S & T Phase)

603-금형1

2. M2 (50,100,200 AMP R-Phase)

603-금형2

3. M3 (50, 100 AMP R-phase/50,100,200 AMP S & T -phase / Single phase)

603-금형3

4. M4(Earth, ELB both & T-Phase)

603-금형4

5. M5(Punching & Piercing Mold)

603-금형5(펀칭피어싱)t